Circle

Hình thức thanh toán

1. ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG THANH TOÁN NGAY TẠI CHỖ

-  Quý khách hàng cần thanh toán ngay khi mua hàng ở Công ty TNHH Cung ứng vật tư và thiết bị Hà Nội khi tới mua hàng.

- Trong trường hợp quý khách thiếu tiền không đủ tiền mặt có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Công ty chúng tôi và sẽ ký vào biên bản cam kết thanh toán

Thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Cung ứng vật tư và thiết bị Hà Nội

Số tài khoản : 0200 7728 2883

Tại: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Thanh Trì

2. ĐỐI VỚI ĐƠN ĐẶT HÀNG (HỢP ĐỒNG)

- Quý khách cần đặt cọc và thanh toán theo hợp đồng thỏa thuận giữa 02 bên

- Chúng tôi sẽ giao hàng cho quý khách đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng

3. ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG GIAO HÀNG TẬN NƠI

- Quý khách cần thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty TNHH Cung ứng vật tư và thiết bị Hà Nội ngay khi nhận được hàng

- Chúng tôi sẽ không cung cấp hàng hóa và dịch vụ nếu quý khách không chịu thanh toán tiền hàng.

Đối với khách hàng chuyển khoản theo đơn đặt hàng hoặc theo hợp đồng  kinh tế có thể chuyển phí theo tài khoản dưới đây.

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Cung ứng vật tư và thiết bị Hà Nội

Số tài khoản : 0200 7728 2883

Tại: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Thanh Trì

 

Thông tin liên quan